MSM – viktigt svavel för leder och ligament

Hundar får många gånger problem med rörelseapparaten. Genom att få tillskott av biologiskt användbart svavel i form av MSM, så kan hundarnas kroppar i högre grad än tidigare utföra underhåll och reparation av kroppen. 

Gamla orkeslösa hundar som uppvisar tydliga symtom på förslitningar blir på kort tid piggare och mer rörliga. 

MSM är en viktig beståndsdel i uppbyggnad av brosk, leder, senor, muskler, skelett m.m. Genom att ge MSM som tillskott så kan kroppen, i högre grad än tidigare, utföra underhåll och reparation av kroppen. Man får en piggare, mer rörlig och mer välmående hund.

Många hundar får med åldern, problem med sina leder. Ledinflammation orsakar smärta, försämrar livskvalitén och minskar livsglädjen. Hundar som lider av stela och värkande leder får svårt att röra sig, vilket gör att deras kondition försämras och i nästa led försämras allmänhälsan. Var femte hund har någon form av ledproblem.

Artros uppfattas ofta som en del av åldrandet men det är en sjukdom.  Bidragande faktorer till artros

  • Ålder – allt eftersom hunden eller katten blir äldre slits ledbrosket alltmer.
  • Övervikt –  övervikt innebär extra belastning på lederna och brosket, vilket ökar risken för ledproblem.
  • Olycka – om brosket utsätts för trauma kan det leda till rörlighetsproblem.
  • Ras och genetik – vissa raser är mer benägna än andra att utveckla rörlighetsproblem som höftledsdysplasi och armbågsledsartros.


Hundar som tränas aktivit kan med fördel ges MSM som förebyggande.
 

Kom ihåg att MSM bara är ett kosttillskott och inte någon medicin. MSM påverkar inte annan medicinering, det finns inga kända kontraindikationer. 

Man blandar rent MSM-pulver direkt i djurets mat eller vatten. Du kan även blanda det i en salva och applicera på kroppen. 
 

MSM och hundar