Bokashiströ / kompostströ – Original EM

Pris:
129 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
EM302
Antal:
Kommentar till butiken:
Bokashiströ är fermenterat med Effektiva Mikroorganismer (EM). Ströt används för fermentering av matrester (bokashi), till jordförbättring i trädgården, revitalisering av äldre buskar & träd samt vid nyplantering.

Detta strö är det certifierade bokashiströt från EMRO, det strö som forskningsrapporter runt om i världen bygger på. Med bokashi och EM ökar mikrolivet i jorden & växternas motståndskraft stärks.

Bokashiströ av certifierat original EM®
Bokashiströ är vetekli fermenterat med effektiva mikroorganismer (EM). EM består främst av mjölksyrebakterier, jästsvampar och fotosyntesbakterier. EM-mikroberna stimulerar till ett ökat mikrolivet i jorden vilket stärker växters rotutveckling och motståndskraft. EM skapar ett stabilt odlingssystem med en flora som aktivt samverkar med växten och indirekt konkurrerar ut patogena arter.

EM® är helt fritt från GMO-förändrade mikrober och består av noggrant utvalda jordmikrober som producerats i labbmiljö med höga reningskrav. Bokashiströ av certifierat original EM®.

Vad betyder Bokashi?
Bokashi betyder “välfermenterat organiskt material” på japanska och används på två olika sätt:
1. Bokashi ger namn till ströet som bär själva startkulturen för EM®.
2. Bokashi kallas även slutprodukten vid jäsningen av det organiska avfallet med EM®. Det återvunna växtgödslet mognar anaerobt, dvs med uteslutning av syre. Näringsämnen, t.ex. kväve, binds och går inte förlorade som värme och växthusgaser. Anaerob jäsning med EM® producerar många vitaminer, enzymer och bioaktiva ämnen som stödjer växternas tillväxt. Bokashi kan användas för alla typer av biologiskt avfall.

Vad gör Bokashi
 
 • Stimulerar mikrolivet i jorden
 • Förbättrar växters rotutveckling, groning, fruktsättning och mognad
 • Stärker växtens försvar och härdighet
 • Fotosyntesbakterierna fixerar både kväve och koldioxid
 • Har förmågan att under längre tid bygga upp biomassan i jorden och binda klimatgaser
 • Som jordförbättringsmedel. Påskyndar mineraliseringen, humifieringen och frigör näring till växterna
 • Vid nyplantering genom att blanda ut bokashiströet i jorden.
 • För att ympa in en god mikroflora i anläggningsjord. Viktigt att blanda naturlig jord med köpejorden.
 • Kan även användas i traditionell kompost för att påskynda nedbrytningen.
 • Fermentation av matrester och annat organiskt avfall i hink med lock.

Dosering
 • Revitalisera äldre buskar & träd. Sprid ca 1 L per m2 under växterna och mylla ned ytligt.
 • Vid nyplantering. Blanda ut bokashiströ i jorden, ca 2 dl per 10 liter jord.
 • I kompostering läggs ett skikt av bokashiströ över matavfallet och bidrar då till en luktfri och effektiv kompostering.
 • Fermentation i hink: ca 1-2 matskedar per liter mat.

Innehåll
EM®. vetekli, aktiva mikroberna: fotosyntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rubrum. Mjölksyrebakterier: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei och jästsvampen: Saccharomyecs cerevisiae.
Original EM•1® mikroorganismer från EMRO (www.emrojapan.com). Bokashiströ av certifierat original EM®

Bokashiströ finns i storlekarna: 1kg & 2kg

Förvaring
Förvara påsen mörkt och i lufttät förpackning/låda så håller den minst 1 år.
När påsen är öppnad, använd en klämma eller förslut påsen på annat sätt så att den förblir så lufttät som möjligt.