Hälsa ur Guds apotek bok - läkande örter, råd och erfarenheter

Pris:
298 kr
Inkl. 6% Moms
Antal:
Finns i lager
Hälsa ur Guds Apotek – läkande örter, råd och erfarenheter
av Maria Treben

Med Marias egna ord: Jag vill gärna betona, att jag verkligen bemödat mig att ta med samtliga mina erfarenheter i den här boken, så att den kan vara till största nytta för alla läsare. Vi är nu inne i en tid då de flesta människor kommit ifrån det naturliga sättet att leva, när sjukdomar hotar, som orsakats av förändrat levnadssätt och dålig miljö, då vi gärna vill återvända till naturens medicinalväxter som funnits i alla tider. Som Abbé Kneipp, den välkände örtkännaren säger: Det finns en ört för varje sjukdom.