Slåttergubbeblom (Arnica) 100g

Pris:
175 kr
Inkl. 12% Moms
Antal:
Kommentar till butiken:
Finns i lager
Innehåller eterisk olja och flavoniner. Kan användas till tinkur.

Slåttergubbe (Arnica montana) är en flerårig ört med kraftig jordstam. Stjälken är upprätt, körtelhårig och kan bli en halv meter hög. Bladen är strävhåriga och äggformade med helbräddad kant, de flesta sitter samlade i en basal rosett. Slåttergubbe blommar i juni-juli. Slåttergubbe är ganska vanlig i sydvästra Sverige där den växer på kalkfattig mark, i hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, ljunghedar, skogsbryn och vägkanter. Arten hade tidigare en mycket vidare utbredning i Syd- och Mellansverige, men har gått tillbaka kraftigt och försvunnit från många av sina tidigare växtplatser.

Arnica innehåller mycket flavonoider, ett ämne som stärker blodkärlen och gör dem mer elastiska. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920). Etymologi. Artnamnet montana kommer av latinets mons (berg) och betyder 'som växer i bergstrakter. Det svenska namnet slåttergubbe skall inte förväxlas med slåtterfibbla (Hypochaeris maculata) eller slåtterblomma (Parnassia palustris). Namnet hästfibbla anges av Linné som det småländska namnet på arten. 

Vetenskapligt namn: Arnica montana
Växtdel: Blom
Ursprungsland: Rumänien